Balgrip lilla BM fäste

  • Hemmabyggd.
  • Väl utfört arbete.
  • Denna maskin är inte momsad.

Inkommande.