Taarup 338c slåtterkross *Demonteras*

  • Centrumdragen maskin.
  • Klipper 320cm.
  • Många bra delar.