John Deere 530 slåtterkross *Demonteras*

  • Centrumdragen 3 meters maskin med haveri i driften ner till balk.
  • Många bra delar.

Inkommande.