Balgrip för småbal. Trimafäste

  • Nästan ny balklämma för balar upp till 74cm.
  • I stort sett ny, har lite ytliga rostprickar i färgen av förvaring.
  • Öppnar 74cm.
  • Vinklat fäste, så man kan utan problem vinkla klamman lodrätt.
  • Passar även för traktorer med mindre lastare, då den inte väger så mycket.

Pris 4500+moms.