Balk till JF Comer 8-hubbars

  • Sitter i JF 3.20m maskiner från och med ca 2011.
  • Ex. JF GMS 3205, GMT, Både bogserad, burna och frontmaskiner.
  • Totalt genomgången balk.
  • Utbytesbalk från ca 2019.

Pris 18000+moms.